دوشنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۱

نمایش لسیت درخواست ها

کد رهگیرینام هتلنام و نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره واتس آپشماره اتاقتوضیحات بازرس
571457پارس نیکسید احمد نبوی۱۴۰۱-۰۹-۰۶0921-698-2591۱۰۴
927353ارمهانيه رمضاني۱۴۰۱-۰۹-۰۲0912-680-9974230
132442پارسیانمحمد برقعی۱۴۰۱-۰۸-۲۷0912-421-1593313
943477پارسیانزینب برقعی نژاد۱۴۰۱-۰۸-۲۷0912-588-9841312
118835آبادگرانبهزاد اسکندری۱۴۰۱-۰۸-۲۳0930-826-3292251
203643قائمحامد گوهری انارکی۱۴۰۱-۰۸-۱۷0937-065-61531306
407021قائمهدا مسائلی۱۴۰۱-۰۸-۱۶0913-219-7801301
475718آرامیساحسان دولتی۱۴۰۱-۰۸-۱۳0912-844-9215403
906447ستارهکمالی۱۴۰۱-۰۸-۱۲0938-037-3497۱۸
296100پانیذشکور صاحب جمعی۱۴۰۱-۰۸-۰۶0938-050-5252۴۰۴
963558پارمیداحسن علی محجوب۱۴۰۱-۰۷-۱۶0917-711-8961201
116627قائمزهرا پروین۱۴۰۱-۰۶-۲۹0912-303-99521306
285678هلیارویا محمودی۱۴۰۱-۰۶-۲۰0917-303-4319102و 103و104
802038پارس نیکشاهین اکبرپور مقدم۱۴۰۱-۰۶-۰۶0935-283-7997۲۱۵
273305قائممحمد جلال طیرانی۱۴۰۱-۰۶-۰۴0933-727-88161004
544252پارمیدانوید شیرمحمدی۱۴۰۱-۰۵-۱۶0935-080-5085202
234559ویداسارینا باقری۱۴۰۱-۰۵-۱۴0992-720-4717201
919934پارمیداحسین یوسف نژاد۱۴۰۱-۰۵-۱۱0912-327-9789201-130
306298گراند هتل7۱۴۰۱-۰۴-۰۸0915-654-9973117و 120
420641ققنوسفریبرز مکوندی۱۴۰۱-۰۴-۰۵0939-684-8487127
405718ارمفرزاد بخشی۱۴۰۱-۰۳-۳۰0917-112-5629۲۴۲
166572ارمفرزاد بخشی۱۴۰۱-۰۳-۳۰0917-112-5629۲۴۲
127192پارمیسپریسا سلیمانی۱۴۰۱-۰۳-۱۹0903-093-0083330
953524پارمیسفرنوش منصوری۱۴۰۱-۰۳-۰۳0937-515-7927229

به نام

171038قائممهدی پورنژاد۱۴۰۱-۰۲-۲۹0915-996-17291308
498586گاردنيامسلم رشیدیان۱۴۰۱-۰۲-۲۸0915-111-01541108
503153گاردنياهدی سالاری۱۴۰۱-۰۲-۲۸0915-620-01541108
803270لوتوسنیکی ساغریدوز۱۴۰۱-۰۲-۲۷0915-156-3235319
487826لوتوسامیرحسن اسدیان۱۴۰۱-۰۲-۲۷0915-525-3885219
264316آرامیس پلاسرحمان عظیمی شهرابی۱۴۰۱-۰۲-۰۱0912-148-7724601و 603

به نام

794231قائمامیر محمودی۱۴۰۱-۰۱-۲۰0912-635-1359704

ارسال شکایت

677800قائمسارا رابط۱۴۰۱-۰۱-۱۰0939-601-8477103

ارسال شکایت

950169خاتممرتضی مسعودی۱۴۰۱-۰۱-۰۱0913-345-4294145

به نام

577621قائمبهزاد فیروز فلاح سمیه زواره۱۴۰۰-۱۲-۲۳0937-114-1870606 604
106308قائمبهاره صفیان۱۴۰۰-۱۱-۲۴0913-221-49041204
185011فلامینگوحمیدرضا پودینه۱۴۰۰-۱۱-۲۴0917-929-6008248
205734پانیذجاوید غنی زاده۱۴۰۰-۱۱-۲۳0915-078-3701403
714928فلامینگوکمال روحانی۱۴۰۰-۱۱-۱۳0913-216-1898۲۶۶

1400.11.14 با

912606پارس نیکحمید نوسوی۱۴۰۰-۱۱-۰۲0913-114-3982۱۸

1400.11.10 بسمه

710285پارس نیکمهشید جمشیدوند۱۴۰۰-۱۱-۰۲0912-220-0388103, 104

1400.12.03 با

206711آفتاب شرقسعید رضایی۱۴۰۰-۱۰-۲۷0915-565-6059309

1400.11.10 به

291522ارمخانم و۱۴۰۰-۱۰-۱۱0901-546-8790۴۰۰
118283قائمباقر روح ورزی۱۴۰۰-۱۰-۱۰0911-813-3126406
202209قائمسیدجوادحسینی۱۴۰۰-۱۰-۰۴0917-751-0896۷۰۱

جناب آقای

727943سان رایزحسين گرايش۱۴۰۰-۱۰-۰۳0916-310-1549213

1400.10.05 بسمه

حتما ببینید

مصاحبه جناب آقای صفا با خبرگزاری تسنیم

رئیس هیئت مدیره جامعه هتلداران کیش از وجود۵۱ هتل فعال و وجود ۴۱ هتل نیمه …

کیش میزبان جشنواره بزرگ ایران من

جشنواره بزرگ ایران من با هدف معرفی جاذبه های گردشگری کشور از یکم آذر در …