چهارشنبه , ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

نمایش لسیت درخواست ها

کد رهگیرینام هتلنام و نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره واتس آپشماره اتاقتوضیحات بازرس
544252پارمیدانوید شیرمحمدی۱۴۰۱-۰۵-۱۶0935-080-5085202
234559ویداسارینا باقری۱۴۰۱-۰۵-۱۴0992-720-4717201
919934پارمیداحسین یوسف نژاد۱۴۰۱-۰۵-۱۱0912-327-9789201-130
306298گراند هتل7۱۴۰۱-۰۴-۰۸0915-654-9973117و 120
420641ققنوسفریبرز مکوندی۱۴۰۱-۰۴-۰۵0939-684-8487127
405718ارمفرزاد بخشی۱۴۰۱-۰۳-۳۰0917-112-5629۲۴۲
166572ارمفرزاد بخشی۱۴۰۱-۰۳-۳۰0917-112-5629۲۴۲
127192پارمیسپریسا سلیمانی۱۴۰۱-۰۳-۱۹0903-093-0083330
953524پارمیسفرنوش منصوری۱۴۰۱-۰۳-۰۳0937-515-7927229

به نام

171038قائممهدی پورنژاد۱۴۰۱-۰۲-۲۹0915-996-17291308
498586گاردنيامسلم رشیدیان۱۴۰۱-۰۲-۲۸0915-111-01541108
503153گاردنياهدی سالاری۱۴۰۱-۰۲-۲۸0915-620-01541108
803270لوتوسنیکی ساغریدوز۱۴۰۱-۰۲-۲۷0915-156-3235319
487826لوتوسامیرحسن اسدیان۱۴۰۱-۰۲-۲۷0915-525-3885219
264316آرامیس پلاسرحمان عظیمی شهرابی۱۴۰۱-۰۲-۰۱0912-148-7724601و 603

به نام

794231قائمامیر محمودی۱۴۰۱-۰۱-۲۰0912-635-1359704

ارسال شکایت

677800قائمسارا رابط۱۴۰۱-۰۱-۱۰0939-601-8477103

ارسال شکایت

950169خاتممرتضی مسعودی۱۴۰۱-۰۱-۰۱0913-345-4294145

به نام

577621قائمبهزاد فیروز فلاح سمیه زواره۱۴۰۰-۱۲-۲۳0937-114-1870606 604
106308قائمبهاره صفیان۱۴۰۰-۱۱-۲۴0913-221-49041204
185011فلامینگوحمیدرضا پودینه۱۴۰۰-۱۱-۲۴0917-929-6008248
205734پانیذجاوید غنی زاده۱۴۰۰-۱۱-۲۳0915-078-3701403
714928فلامینگوکمال روحانی۱۴۰۰-۱۱-۱۳0913-216-1898۲۶۶

1400.11.14 با

912606پارس نیکحمید نوسوی۱۴۰۰-۱۱-۰۲0913-114-3982۱۸

1400.11.10 بسمه

710285پارس نیکمهشید جمشیدوند۱۴۰۰-۱۱-۰۲0912-220-0388103, 104

1400.12.03 با

206711آفتاب شرقسعید رضایی۱۴۰۰-۱۰-۲۷0915-565-6059309

1400.11.10 به

291522ارمخانم و۱۴۰۰-۱۰-۱۱0901-546-8790۴۰۰
118283قائمباقر روح ورزی۱۴۰۰-۱۰-۱۰0911-813-3126406
202209قائمسیدجوادحسینی۱۴۰۰-۱۰-۰۴0917-751-0896۷۰۱

جناب آقای

727943سان رایزحسين گرايش۱۴۰۰-۱۰-۰۳0916-310-1549213

1400.10.05 بسمه

199516ستارهعباس میان آبی۱۴۰۰-۰۹-۲۹0901-099-0729113 یا همان 13

1400.09.30 بسمه

800301آرامیسحمید مظاهری مهر۱۴۰۰-۰۹-۲۷0913-224-6248409

1400.09.29 بسمه

140027آفتاب شرقاحمد داودیان۱۴۰۰-۰۹-۲۵0912-210-8348213

1400.09.28 بسمه

997493فلامینگوعلیرضا صاحبان شهرضا۱۴۰۰-۰۹-۲۵0913-115-9571106

بسمه تعالی

683589پارمیداامیر جعفری۱۴۰۰-۰۹-۲۴0919-321-9120104

1400.09.30 به

740174پارمیداامیر جعفری۱۴۰۰-۰۹-۲۴0919-321-9120104

1400.10.01 به

591877قائمسید جواد حسینی۱۴۰۰-۰۹-۲۳0917-751-0896701

به نام

279600ارمسید روح الله میری۱۴۰۰-۰۹-۲۲0916-664-7810۷۱۱

بسمه تعالی

954282پارس نیکفاطمه حسینی پور۱۴۰۰-۰۹-۱۶0911-455-0575209
548986قائمسید جواد حسینی۱۴۰۰-۰۹-۱۳0917-751-0896701
347941ارمميلاد اوقاتيان۱۴۰۰-۰۹-۰۹0912-620-0248706

بسمه تعالی

227430پارس نیکسعید نادری۱۴۰۰-۰۹-۰۵0917-712-6853۱۰۸
278589پارمیسمحمد کاکاسلطانی۱۴۰۰-۰۸-۲۷0912-888-1065۱۰۹
126014پانورامافریدون ازاده۱۴۰۰-۰۸-۲۷0917-117-6052816
307609پانوراماطاهره آزاده۱۴۰۰-۰۸-۲۶0917-203-9031۸۱۵ و ۸۱۶ و ۸۱۷ و ۸۱۸

حتما ببینید

مصاحبه جناب آقای صفا با خبرگزاری تسنیم

رئیس هیئت مدیره جامعه هتلداران کیش از وجود۵۱ هتل فعال و وجود ۴۱ هتل نیمه …

متصدی کافی شاپ

نام و نام خانوادگی: هادی فاتح بجستانی کدملی: ۰۹۴۴۷۰۷۴۹۱ سال تولد: ۱۳۶۵ محل تولد: مشهد …