پنج شنبه , ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

لیست رسیدگی به انتقادات/پیشنهادات/شکایات

کد رهگیرینام هتلنام و نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره واتس آپشماره اتاقتوضیحات بازرس
550218سان رایزمهدی خوانین زاده۱۴۰۲-۰۳-۱۷0912-187-6359203
137903خاتمسجاد کاوریزاده۱۴۰۲-۰۳-۰۲0992-384-0150121

1402.03.09 با

912241سارامحمدامین صامتی۱۴۰۲-۰۲-۲۵0912-435-8074208

1402.03.09 با

477706پارسیانپروین سرلک۱۴۰۲-۰۲-۲۲0913-610-3222122

1402.03.08 به

676205امیرکبیرمیعاد چلبی۱۴۰۲-۰۲-۲۰0913-420-9202427

1402.03.02 با

374299امیرکبیرمیعاد چلبی۱۴۰۲-۰۲-۲۰0913-420-9202427

1402.03.02 در

212774آرامیسمرتضی قیصرسی۱۴۰۲-۰۲-۰۶0930-456-1228108

1402.02.17 عطف

647412آرامیسعبدالرضا غنی پور میبدی۱۴۰۲-۰۲-۰۲0913-856-2961۲۰۵۱

به نام

119400پارمیسمجید تاجیک۱۴۰۲-۰۲-۰۱0990-019-9187504

بسمه تعالی

145735آرامیس پلاسسید مهدی کاظمی۱۴۰۲-۰۲-۰۱0912-280-0994917

1402.02.18 با

805574سارایگانه اصغرزاده۱۴۰۲-۰۲-۰۱0912-936-5370308

1402.02.18 طی

163575آرامیسعبدالرضا غنی پور میبدی۱۴۰۲-۰۱-۳۰0913-856-29612051

به نام

795197پانیذحبیب ادبی۱۴۰۲-۰۱-۲۷0913-251-4758404

بسمه تعالی

128314پالاسعلی حسین زارعی۱۴۰۲-۰۱-۲۶0938-665-6161۱

بسمه تعالی

833867آرامیسعلیرضا سروری۱۴۰۲-۰۱-۲۵0930-203-2977308

بسمه تعالی

995340آرامیسعلیرضا سروری۱۴۰۲-۰۱-۲۵0930-303-2977308
165771لوتوسایمان اخترکاوان۱۴۰۲-۰۱-۱۸0912-620-1369104.109.306

با سلام

101300فانوسمحمدعلی شعبانپور۱۴۰۲-۰۱-۱۴0912-231-5821104

به نام

265178مارینا پارکبنیاد۱۴۰۱-۱۲-۲۶0919-279-2764206
652609پانیذمریم رستگاری۱۴۰۱-۱۲-۱۳0915-030-5103۹۰۳
246026ساراالهام مقتدایی۱۴۰۱-۱۲-۱۳0913-287-7911۱۰۷
519774گراند هتللیلی ثابتی چوبدار۱۴۰۱-۱۲-۱۲0912-323-8124۵۰۴
931906پارمیسعلیرضا شالچیان۱۴۰۱-۱۲-۰۹0912-221-7830205
480004پانیذمحمد سیدی۱۴۰۱-۱۱-۲۹0935-122-1091408
485934شایگانمحمدرضا فرمهینی فراهانی۱۴۰۱-۱۱-۲۹0912-018-2257206
881562پارس نیکعلیرضابائی۱۴۰۱-۱۱-۲۵0913-365-7742102
606443ارممحمدحسین عاملی راد۱۴۰۱-۱۱-۲۵0915-568-2060625
862945لوتوسمسعود خمر۱۴۰۱-۱۱-۱۹0911-268-2675309
397268آنارامین عیوضی۱۴۰۱-۱۱-۰۹0937-751-85098
205698تعطیلاتلیلا مهدیزاده۱۴۰۱-۱۱-۰۹0912-694-3235100
177148ترنجعلی جواهری بافقی۱۴۰۱-۱۱-۰۷0910-386-2253رزرو اتاق 2تخته رو به دریا
782623لوتوسحمیدباشی۱۴۰۱-۱۱-۰۳0915-614-5845۳۲
135464آرامیسامیر کارگر۱۴۰۱-۱۰-۲۶0912-111-037322
953906گراند هتلآرزو روحانیان۱۴۰۱-۱۰-۲۵0939-869-6632304
839469گراند هتلسيدمحمد مدني طلب۱۴۰۱-۱۰-۲۵0930-408-3035504
758516کیشمحمد مهدی خلیلی۱۴۰۱-۱۰-۰۶0917-187-8675334
554264پارسیانایمان مقدم۱۴۰۱-۱۰-۰۴0936-645-2447۳۳۵
273969گلدیسرزاق پناه۱۴۰۱-۱۰-۰۱0915-904-7699۲۴۸
353750مریمعرفان زین الدینی فرد۱۴۰۱-۰۹-۲۶0919-081-8049۳۱۸
597938گامبرونمحمد مقدسی۱۴۰۱-۰۹-۲۶0918-757-4643402
652652پارمیسرسول قندری۱۴۰۱-۰۹-۱۷0933-483-2430106
571457پارس نیکسید احمد نبوی۱۴۰۱-۰۹-۰۶0921-698-2591۱۰۴
927353ارمهانيه رمضاني۱۴۰۱-۰۹-۰۲0912-680-9974230
132442پارسیانمحمد برقعی۱۴۰۱-۰۸-۲۷0912-421-1593313
943477پارسیانزینب برقعی نژاد۱۴۰۱-۰۸-۲۷0912-588-9841312