اطلاعیه دعوت مجمع عمومی جامعه هتلداران کیش

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم جامعه هتلداران کیش دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی بطور فوق العاده که در روز سه شنبه مورخ 98/7/16 ساعت 18 در محل سالن اجتماعات هتل ویدا تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  1. تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1397
  2. انتخاب بازرسین
  3. هر موضوعی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

هیئت مدیره جامعه هتلداران کیش

اینها را هم ببینید

نمایشگاه بین المللی گردشگری صنایع دستی

متن کامل خبر  دانلود متن کامل خبر  دانلود