پنج شنبه , ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

پرسنل نمونه

پرسنل نمونه تیر ماه هتل آرامیس پلاس و هتل کوروش

✨تقدیر از سرکار خانم زینب زارعی  از همکاران محترم هتل آرامیس پلاس که از خصوصیات بارز ایشان: اخلاق احترامنظم و انظباطصبر و شکیباییدانش تجربهکار با کیفیت ✨و جناب آقای میثم زمانی از همکاران محترم هتل کوروش، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :رعایت قوانین و مقررات هتلیگشاده رویی با میهمانانامانت داریصداقت در رفتارنظم فردی و …

بیشتر بخوانید »

تقدیر از مدیر داخلی نمونه هتل ویدا

🟢 تقدیر از مدیر نمونه تقدیر از جناب آقای مهدی سیلی از همکاران محترم هتل ویدا به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان.از خصوصیات بارز این همکار گرامی: وظیفه شناسخوش برخوردمنضبطدارای تعامل با تمامی مدیران ،سرپرستان و پرسنل با آرزوی موفقیت های روز افزون برای ایشان🙏🏵️ ⁦⁩ ⁦⁩⁩

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه خرداد ماه  هتل پارمیدا و هتل هلیا

✨تقدیر از سرکار خانم مینو صائبی  از همکاران محترم هتل پارمیدا که از خصوصیات بارز ایشان:سخت کوشپشتکار بالاخوش برخوردانعطاف پذیردارای روحیه همکاری تیمی ✨و جناب آقای محمود فیروزی از همکاران محترم هتل هلیا، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :مسئولیت پذیرانجام دقیق امور محوله و با آرزوی موفقیت های روز افزون برای هر دو همکار ⁦⁩🙏⁦🏵️

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه خرداد ماه  هتل ویدا و هتل کوروش

✨تقدیر از سرکار خانم سیده حمیده زمانی  از همکاران محترم هتل ویدا که از خصوصیات بارز ایشان:سخت کوشپشتکار بالاخوش برخورد انعطاف پذیر دارای روحیه همکاری تیمی ✨و جناب آقای حسین رئیسی میرشکار از همکاران محترم هتل کوروش، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :رعایت قوانین و مقررات هتلی گشاده رویی با میهمانانامانت داریصداقت در رفتار نظم …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه خرداد ماه  هتل آرامیس پلاس

✨تقدیر از جناب آقای رضا جاویدی شربیانی  از همکاران محترم هتل آرامیس پلاس که از خصوصیات بارز ایشان:اخلاقنظم و انظباطصبر و شکیباییدانش و تجربهکار باکیفیت ✨و جناب آقای ذاکر داشاد از همکاران محترم هتل آرامیس پلاس، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :اخلاقنظم و انظباطصبر و شکیباییدانش و تجربهکار باکیفیت و با آرزوی موفقیت های …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه خرداد ماه هتل ارم

✨تقدیر از جناب آقای جاسم زراعتکار  از همکاران محترم هتل ارم که از خصوصیات بارز ایشان:خوش اخلاقتامل و همکاری با سایر همکارانمسئولیت پذیر ✨و جناب آقای علی میهن پرست از همکاران محترم هتل ارم، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :وظیفه شناسجدیت در کارمنظم و با آرزوی موفقیت های روز افزون برای هر دو همکار ⁦⁩🙏⁦🏵️

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه اردیبهشت ماه هتل آفتاب شرق

✨تقدیر از جناب آقای یعقوب زارعی  از همکاران محترم هتل آفتاب شرق که از خصوصیات بارز ایشان:خوش اخلاقتامل و همکاری با سایر همکارانمسئولیت پذیر ✨و جناب آقای محمود کریمی از همکاران محترم هتل آفتاب شرق، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :وظیفه شناس جدیت در کارمنظم و با آرزوی موفقیت های روز افزون برای هر …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه اردیبهشت ماه هتل ویدا و هتل گامبرون

✨تقدیر از جناب آقای پاشا اشرفی  از همکاران محترم هتل ویدا که از خصوصیات بارز ایشان:صبورمسئولیت پذیرسخت کوش تعامل با سایر همکارانانجام دقیق امور محوله ✨و جناب آقای ایوب حاجی پور پاپروس از همکاران محترم هتل گامبرون، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :جدیت در کارتامل و همکاری با سایر همکارانمسئولیت پذیر و با آرزوی …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه اسفند ۱۴۰۰ و فرودین ۱۴۰۱ ماه هتل آریان

✨تقدیر از سرکار خانم فاطمه اخلاصی  از همکاران محترم هتل آریان که از خصوصیات بارز ایشان: باتجربهمودبوقت شناس ✨و جناب آقای جابر حضرتی از همکاران محترم هتل آریان، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان : باتجربهمودبوقت شناس و با آرزوی موفقیت های روز افزون برای هر دو همکار ⁦⁩🙏⁦🏵️

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه فرودین ماه هتل گلدیس و هتل هلیا

✨تقدیر از سرکار خانم مهین قایدی  از همکاران محترم هتل گلدیس که از خصوصیات بارز ایشان:مدبرخوش خلقمسئولیت پذیر ✨و جناب آقای یونس عیدزاده از همکاران محترم هتل هلیا، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :جدیت در کارتامل و همکاری با سایر همکارانمسئولیت پذیر و با آرزوی موفقیت های روز افزون برای هر دو همکار ⁦⁩🙏⁦🏵️

بیشتر بخوانید »