چهارشنبه , ۹ آذر ۱۴۰۱

پرسنل نمونه

پرسنل نمونه آبان ماه هتل آرامیس پلاس

تقدیر از جناب آقای علی اکبر بزمی از همکاران محترم هتل آرامیس پلاس که از خصوصیات بارز ایشان: اخلاق و رفتار خوبنظم و انظباطصبوری و شکیباییدانش و تجربهو کار با کیفیت پرتلاش و مسئولیت پذیر و جناب آقای مجید رحیمی از همکاران محترم هتل آرامیس پلاس، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان : اخلاق …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه آبان ماه هتل ستاره کیش

تقدیر از جناب آقای قاسم بی مانند از همکاران محترم هتل ستاره کیش که از خصوصیات بارز ایشان: مدیریت وکنترل دقیقرسیدگی کامل به درخواست مهمانانمهربان وصبور و جناب آقای محمود زعیمی از همکاران محترم هتل ستاره کیش، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :خوش برخوردمهربان بامهمانرسیدگی به امورات مهمان دراولین فرصتدارای انظباط کاری و با آرزوی …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه آبان ماه هتل کیش

تقدیر از جناب آقای عرفان بهمنی از همکاران محترم هتل کیش که از خصوصیات بارز ایشان: رعایت کامل قوانین هتلرفتار مناسب با پرسنل و مهمانان هتلنظم و انضباط و جناب آقای محمد دادشاهی از همکاران محترم هتل کیش، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :رعایت کامل قوانین هتلرفتار مناسب با پرسنل و مهمانان هتلنظم و انضباط …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه آبان ماه  هتل ویدا و هتل کوروش

تقدیر از سرکار خانم مبینا اکبرحسینی از همکاران محترم هتل ویدا که از خصوصیات بارز ایشان:خوش برخورددقیقمسئولیت پذیردارای تعامل و همکاریحسن رفتار و جناب آقای جواد قدرت از همکاران محترم هتل کوروش، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :مدیریت و کنترل امور ورود و خروج نگهداری و کنترل موجودی انبار با رعایت ضوابط مربوطه رسیدگی …

بیشتر بخوانید »

تقدیر از مدیر داخلی نمونه هتل پارس نیک

 تقدیر از مدیر نمونه تقدیر از سرکار خانم هانیه غفوریان از همکاران محترم هتل پارس نیک به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان.از خصوصیات بارز این همکار گرامی: وظیفه شناسخوش برخورددارای تعامل با تمامی مدیران ،سرپرستان و پرسنل با آرزوی موفقیت های روز افزون برای ایشان  ⁦⁩

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه شهریور ماه  هتل ویدا و هتل کوروش

✨تقدیر از سرکار خانم الناز فرخی از همکاران محترم هتل کوروش که از خصوصیات بارز ایشان:رعایت قوانین و مقررات هتلیامانت داریحرفه ای بودن در کارصداقت در رفتارخوشرویی با میهمانان ✨و سرکار خانم لیلا آقازاده از همکاران محترم هتل ویدا ، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :مسئولیت پذیر، منظم،کوشادارای تعامل و همکاری دقیق و با …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه مهر ماه هتل کیش

✨تقدیر از سرکار خانم الناز آبیار  از همکاران محترم هتل کیش که از خصوصیات بارز ایشان:نظم و انضباطبا اخلاقرعایت کامل اصول بهداشتیرفتار مناسب هتلی ✨و جناب آقای عبدالرحمن رستم زاده از همکاران محترم هتل کیش، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :نظم و انضباطبا اخلاقتسلط و دقترفتار مناسب هتلی و با آرزوی موفقیت های روز افزون …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه شهریورماه  هتل کیش

✨تقدیر از سرکار خانم زهرا اخلاصی  از همکاران محترم هتل کیش که از خصوصیات بارز ایشان:نظم و انضباطانجام اصول خانه داری ✨و جناب آقای محمد حسین حیدری دستنائی از همکاران محترم هتل کیش، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :نظم و انضباطگشاده رویی با میهمانان و با آرزوی موفقیت های روز افزون برای هر دو …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه شهریور ماه  هتل ویدا و هتل کوروش

✨تقدیر از سرکار خانم خدیجه مرشدلو  از همکاران محترم هتل ویدا که از خصوصیات بارز ایشان:با انگیزهصبورپیگیروظیفه شناسمشتاق یادگیری ✨و جناب آقای علی آذریون پور از همکاران محترم هتل کوروش، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :رعایت قوانین و مقررات هتلیامانت داریحرفه ای بودن در کارصداقت در رفتارنظم فردی و با آرزوی موفقیت های روز …

بیشتر بخوانید »