جمعه , ۴ فروردین ۱۴۰۲

پرسنل نمونه

پرسنل نمونه اسفند ماه هتل ویدا

تقدیر از جناب آقای حمید ترکمانی از همکاران محترم هتل ویدا، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :وفاداروقت شناسمیهمان نوازدقت در انجام امور محولهآرامش در حین انجام کار و با آرزوی موفقیت های روز افزون برای ایشان

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه دی ماه هتل مارینا

تقدیر از جناب آقای حسین دادی نسب از همکاران محترم هتل مارینا که از خصوصیات بارز ایشان: انضباطآراستگیاخلاق و جناب آقای سجاد نظری از همکاران محترم هتل مارینا، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :پشتکارنظمادب و با آرزوی موفقیت های روز افزون برای هر دو همکار 

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه بهمن ماه هتل کوثر

تقدیر از جناب آقای حمید زارعی از همکاران محترم هتل کوثر که از خصوصیات بارز ایشان: حسن خلقآداب و معاشرت حرفه ایی هتلیتعاون و همکاری تیمی و جناب آقای مسعود رمضانی از همکاران محترم هتل کوثر، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان : اخلاق و رفتار خوبنظم و انظباطصبوری و شکیبایی و با آرزوی موفقیت های …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه بهمن ماه هتل کیش

تقدیر از جناب آقای حسین نیکنام شیری از همکاران محترم هتل کیش که از خصوصیات بارز ایشان: حسن رفتارجدیت در امور محولهنظم و انظباط در کاررهگیری و پیگیری مؤثر و جناب آقای هادی بالاور از همکاران محترم هتل کیش، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان : حسن خلقآداب و معاشرت حرفه ایی هتلیتعاون و همکاری تیمی …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه بهمن ماه هتل هلیا

تقدیر از جناب آقای محمود فیروزی از همکاران محترم هتل هلیا که از خصوصیات بارز ایشان: حسن خلقآداب و معاشرت حرفه اییتعاون و همکاری تیمی و جناب آقای احمد صالحی از همکاران محترم هتل هلیا، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :دقت و تمرکز همکاری و همدلی تیمیحسن اخلاق هتلی و با آرزوی موفقیت های …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه بهمن ماه هتل ویدا

تقدیر از سرکار خانم زهرا پورسالاری از همکاران محترم هتل ویدا، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :انجام امور محوله به نحو احسنوفادار به مجموعهامانت دارصداقت در کاررعایت ضوابط و قوانین هتل و با آرزوی موفقیت های روز افزون برای ایشان

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه بهمن ماه هتل آرامیس پلاس

تقدیر از جناب آقای پرهام جعفری از همکاران محترم هتل آرامیس پلاس که از خصوصیات بارز ایشان: اخلاق و رفتار خوبنظم و انظباطصبوری و شکیباییدانش و تجربهو کار با کیفیت و جناب آقای نصراله عاشوری از همکاران محترم هتل آرامیس پلاس، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان : اخلاق و رفتار خوبنظم و انظباطصبوری و شکیباییدانش …

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه دی ماه هتل سارا

تقدیر از جناب آقای ابراهیم حیدری از همکاران محترم هتل سارا که از خصوصیات بارز ایشان: نظمآداب و معاشرت حرفه ایی هتلیمسئولیت پذیری و جناب آقای حمید نصیری از همکاران محترم هتل سارا، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :پیگیر در امور محولهدقتنظم و با آرزوی موفقیت های روز افزون برای هر دو همکار 

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه دی ماه هتل مارینا

تقدیر از سرکار خانم سکینه سالاری از همکاران محترم هتل مارینا که از خصوصیات بارز ایشان: ادبنظمدقت و جناب آقای محمود زارعی از همکاران محترم هتل مارینا، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :پشتکار نظمادب و با آرزوی موفقیت های روز افزون برای هر دو همکار 

بیشتر بخوانید »

پرسنل نمونه دی ماه هتل کیش

تقدیر از سرکار خانم محیا سَدَنی از همکاران محترم هتل کیش که از خصوصیات بارز ایشان: حسن خلقرفتار حرفه ایی هتلی نسبت به مهمانان و پرسنلدقت در امور محوله و جناب آقای حسن مهدوی از همکاران محترم هتل کیش، به پاس خدمات و زحمات صادقانه ایشان :حسن رفتارجدیت در امور محولهنظم و انظباط در کار و با …

بیشتر بخوانید »