چهارشنبه , ۹ آذر ۱۴۰۱

پذیرش

 • عباس فصیحی
 • ۱۶۲۱۴۲۳۶۶۲
 • ۶۳
 • تهران
 • ۰۹۳۹۸۸۵۳۶۷۱
 • هتل کوروش/ کیش /مدیرغذاو نوشیدنی
  هتل روتانا / عمان / مدیریت رستوران
  هتل ریکسوس / ترکیه / مدیریت رستوران
  هتل استقلال / تهران / مدیریت رستوران

 • کارشناسی روانشناسی عمومی

 • سپاسگزار از فضای ایجاد شده