چهارشنبه , ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

عمران

  • مهیار بهرامی
  • 0520344456
  • 1370
  • اراک
  • 09129054889
  • سرپرست کارگاه ابنیه

  • ارشد عمران

حتما ببینید

کارگر

نام و نام خانوادگی: عسگرتائبی کدملی: 1380935393 سال تولد: 1360 محل تولد: تبریز شماره تماس: …