چهارشنبه , ۹ آذر ۱۴۰۱

پذیرش

  • سجاد حسین زاده
  • 2949502024
  • 2361
  • تکاب
  • 09351897017
  • پذیرشو رزرواسیون . مدیرداخلی 20 سال سابقه در هتل بین المللی تهران

  • دیپلم .. زبان انگلیسی دوره هتلداری

حتما ببینید

پذیرشگر هتل

نام و نام خانوادگی: حمید زندی فائز کدملی: 0063637928 سال تولد: 1363 محل تولد: تهران …