شنبه , ۹ مهر ۱۴۰۱

پذیرش

 • عباس فصیحی
 • ۱۶۲۱۴۲۳۶۶۲
 • ۶۳
 • تهران
 • ۰۹۳۹۸۸۵۳۶۷۱
 • هتل رامتین ‌تهران ۴ سال فعالیت عنوان شغلی ویتر
  هتل استقلال تهران ۱/۵ سال فعالیت . عنوان شغلی فلور منینجر
  هتل ریکسوس آنتالیا ۳ سال فعالیت .عنوان شغلی فلور منینجر
  هتل روتانا عمان ۱/۵ سال فعالیت. عنوان شغلی .اسیستنت منینجر
  هتل کوروش ۱/۵ سال فعابیت .عنوان شغلی .مدیر غذاونوشیدنی

 • کارشناسی روانشناسی

 • مدارک نوشیدنی های گرم و سرد / زست قهوه / مدیربت غذاو نوشیدنی /آداب و‌معاشرت در هتل

حتما ببینید

پذريشگر

نام و نام خانوادگی: احمدرضا عابدي کدملی: ٠٠٢١٠٠٠٩٢١ سال تولد: ١٣٧٧ محل تولد: تهران شماره …