چهارشنبه , ۹ آذر ۱۴۰۱

پذیرشگر

  • ابوالحسن قزل ایاغ
  • ۰۳۱۰۴۵۶۱۶۹
  • ۱۳۶۹
  • کرج
  • ۰۹۱۲۳۰۴۶۱۷۳
  • ۲سال سابقه پذیرش هتل (فرانت آفیس)

  • لیسانس مهندسی متالوژی مواد

  • مسلط به تمام نرم افزارهای هتلی اعم از آسا هریس رایین

حتما ببینید

پذیرش

نام و نام خانوادگی: سجاد حسین زاده کدملی: 2949502024 سال تولد: 2361 محل تولد: تکاب …