شنبه , ۹ مهر ۱۴۰۱

پذیرشگر

 • صهیب علوی کیا
 • 3240789019
 • 1371/01/29
 • کرمانشاه
 • 09185837005
 • 3 سال بعنوان مدرس زبان انگلیسی در موسسه سفیر گفتمان
  3سال بعنوان مدیر تبلیغات شرکت جاده ابریشم کرمانشاه
  1سال بعنوان پذیرشگر در هتل پارسیان کرمانشاه
  3 ماه بعنوان پذیرشگر در هتل گامبرون کیش

 • کارشناسی نرم افزار

 • تسلط کامل به زبان انگلیسی
  ساکن کیش

حتما ببینید

پذريشگر

نام و نام خانوادگی: احمدرضا عابدي کدملی: ٠٠٢١٠٠٠٩٢١ سال تولد: ١٣٧٧ محل تولد: تهران شماره …