چهارشنبه , ۹ آذر ۱۴۰۱

پذیرشگر هتل

  • حمید زندی فائز
  • 0063637928
  • 1363
  • تهران
  • 09352580906
  • در دوران سربازی در مهمانسرا ارتش پذیرشگر بودم.سپس 6 ماه در هتل سیمرغ کافی من بودم.حدود یک سال هست در هتل بزرگ تهران پذیرشگر هستم.

  • کارشناسی مقطع هتلداری و کارشناسی ارشد بازاریابی جهانگردی

حتما ببینید

پذیرش

نام و نام خانوادگی: سجاد حسین زاده کدملی: 2949502024 سال تولد: 2361 محل تولد: تکاب …