اولین جلسه اعضا منتخب هیئت مدیره ، جامعه هتلداران کیش برگزار شد

در ابتدای جلسه از اعضا محترم جامعه هتلداران که با رای خود به هیئت مدیره را انتخاب نمودند تشکر و قدردانی نمودند. ، در ادامه مقرر شد جلسات هیئت مدیره پنج شنبه هر هفته بصورت منظم برگزار گردد و در جلسه بعدی استراتژی جامعه طی دوسال آینده با اولویت افزایش کارایی جامعه ، گرفتن زمین برای ساخت اقامتگاه پرسنل هتل ها، آموزش پرسنل ها ، ایجاد ساختار بازاریابی و فروش در فرودگاه کیش و سیستم رزرواسیون آنلاین اختصاصی جامعه هتلداران کیش، تشکیل کارگروه های تخصصی با مشارکت همه اعضا محترم جامعه .
در پایان هیئت مدیره با تقسیم کار و برنامه ریزی قرار گذاشتند،بصورت مشخص وقت بگذارند و در دفتر جامعه و در جلسات سازمان در کنار ریاست جامعه حضور داشته باشند تا همانند قبل جامعه هتلداران کیش با اقتدار به فعالیت خود ادامه دهد.

اینها را هم ببینید

کارگاه آموزشی آداب تشریفات و پذیرایی

دیدگاهتان را بنویسید