ضروری شدن امضای جامعه هتلداران در صدور پروانه بهره‌برداری هتل‌ها

رییس جامعه هتلداران ایران توضیح داد:

جمشید حمزه زاده گفت: در راستای توانمندی تشکل‌های گردشگری، ما همواره به دنبال تفویض اختیارات بیشتر به این تشکل‌ها بودیم. صنعت هتلداری کشور هم همواره به دنبال تاثیرگذاری بیشتر و افزایش اختیارات بود. یکی از موارد مهم در ارتباط با کار جامعه هتلداران ایران، دو امضا شدن صدور پروانه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های کشور بود.

او با بیان اینکه این موضوع خواسته جدی و اکید هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران بود، افزود: مدت‌ها در جلسات مختلف با مسئولان ذی‌ربط این موضوع را مطرح کردیم و توضیح دادیم که تحقق این امر و دو امضا شدن پروانه بهره‌برداری هتل‌ها باعث تسهيل امورات در صنعت اقامتگاهی کشور شده و در سطح کشور و هم در استان‌ها سبب گشایش امور خواهد شد.

حمزه‌زاده گفت: در آخرين جلسه‌ای كه حدود يك ماه پيش با وزير محترم گردشگری، جناب آقای دكتر مونسان داشتيم، اين موضوع به صورت جدی از طرف هيئت مديره مطرح شد. آقایي دكتر مونسان در همان جلسه به معاون گردشگري دستور دادند كه اين خواسته سريعا بررسی و در صورت عدم مغايرت قانونی اين تفويض اختیار انجام شود. خوشبختانه معاونت گردشگري هم به دستور وزير محترم موضوع را بررسی کردند و بخشنامه مربوطه صادر شد.

رییس جامعه هتلداران ایران در ادامه خاطرنشان کرد: دو امضا شدن پروانه بهره‌برداری به هتلداران در ارتباط با مسایل اداری کمک می‌کند و موانعی را که خصوصا در سطح استان‌ها در ارتباط با پروانه بهره‌برداری با ادارات دولتی وجود داشت، برطرف می‌کند.  همه می‌دانیم که صدور پروانه بهره‌برداری هتل‌ها در استان‌ها با تاخیرهای مخل و آزاردهنده‌ای همراه بود که دو امضا شدن پروانه بهره‌برداری تا حد زیادی به رفع این مشکلات کمک می‌کند. بنابراین تسريع امور در ارتباط با صدور پروانه بهره‌برداری برای هتل‌ها وهتل آپارتمان‌ها و واحدهای تحت پوشش از عوایدی است که با تفویض اختیار جدید حاصل می‌شود.

حمزه‌زاده گفت: شکل کار هم به این صورت خواهد بود که برای صدور پروانه بهره‌برداری هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها در هراستان، هیئت مديره جامعه در آن استان بايد پروانه را امضا كند؛ چون پروانه بهره‌برداری به صورت استانی صادر مي شود. طبيعتا جوامع هتلداران هر استان یکی از دو امضای پای پروانه را در اختیار دارند.

رییس جامعه هتلداران ایران متذکر شد: این تفویض اختیار در راستای برنامه ششم توسعه و در جهت كاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکل‌ها صورت گرفته است.

او تحقق این امر را حاصل پی‌گیری و تاکید همه اعضای هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران دانست و از آنها قدردانی کرد.

اینها را هم ببینید

تدوین برنامه های راهبردی با هدف رونق گردشگری کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این جلسه …

دیدگاهتان را بنویسید