پنج شنبه , ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

مدیر غذا و نوشیدنی

 • حامد توکلی
 • ۰۰۷۷۸۵۲۴۶۱
 • ۱۳۶۵
 • تهران
 • ۰۹۱۲۱۷۷۹۵۵۴
 • مدیر امور غذایی مرکز خرید سانا
  سوپروایزر کنترل کیفی واحد های غذایی ایران مال
  معاون غذا و نوشیدنی هتل اسپیناس پالاس

 • کارشناسی مدیریت هتلداری
  کاردانی غذا و نوشیدنی

 • مسلط به زبان انگلیسی و فرانسه
  آشپز ایرانی و بین الملل
  باریستا

حتما ببینید

مدیریت هتلداری و مدیریت رستوران

نام و نام خانوادگی: سبحان آردن کدملی: ۲۳۰۰۰۹۶۵۲۸ سال تولد: ۶۵ محل تولد: شیراز شماره …