جمعه , ۴ فروردین ۱۴۰۲

مدیر رستوران یا مدیر داخلی

  • محمد رضوانی نسب
  • 0021937044
  • 1377
  • تهران
  • 09120290289
  • ۴سال سابقه فعالیت در هتل های پنج ستاره اسپیناس

  • لیسانس مدیریت هتلداری

حتما ببینید

مدیر

نام و نام خانوادگی: محمد سیفی کدملی: 0063076462 سال تولد: 1360 محل تولد: تهران شماره …