چهارشنبه , ۹ آذر ۱۴۰۱

مدیر داخلی

  • سمانه وهابی راد
  • ۱۲۸۷۰۷۳۸۴۰
  • 1364
  • اصفهان
  • 09131287807
  • مدیر هتل ، مدیر داخلی هتل ، مدیر رزرواسیون و پذیرش

  • دکتری

حتما ببینید

همکاری جهت هتل

نام و نام خانوادگی: مجید اخلاقی پور کدملی: 0056339781 سال تولد: 1350 محل تولد: تهران …