چهارشنبه , ۹ آذر ۱۴۰۱

مدیر داخلی

 • طیبه ( عادله) بخشی
 • ۱۲۶۳۳۳۸۶۵۸
 • ۱۳۶۴
 • کاشان
 • 09120860279
 • مدرس دانشگاه
  مدیر گروه
  همکار پروژه علمی تحقیقاتی اتحادیه اروپا

 • دکتری بیوتکنولوژی

حتما ببینید

همکاری جهت هتل

نام و نام خانوادگی: مجید اخلاقی پور کدملی: 0056339781 سال تولد: 1350 محل تولد: تهران …