جمعه , ۴ فروردین ۱۴۰۲

مدیریت هتل

  • مهرداد نجفی
  • ۰۰۴۳۰۳۷۶۰۷
  • ۱۳۴۸
  • تهران
  • ۰۹۱۲۳۱۸۴۶۶۸
  • مدیر مرکز دانشگاهی علمی کاربردی آشپزی و هتل داری

  • دکتری

حتما ببینید

مدیر

نام و نام خانوادگی: محمد سیفی کدملی: 0063076462 سال تولد: 1360 محل تولد: تهران شماره …