شنبه , ۹ مهر ۱۴۰۱

مدیریت هتل

  • تکتم لشکریزاده
  • ۰۹۳۱۴۷۲۶۴۴
  • ۱۳۵۰
  • مشهد
  • ۰۹۱۵۳۲۵۲۸۵۲
  • دبیر آموزش و پرورش سابقه کار اجرایی در مراکز تیزهوشان

  • لیسانس

حتما ببینید

مدیر کل – مدیر (اجرایی)

نام و نام خانوادگی: علی دهقانی کدملی: 0031137415 سال تولد: 1340 محل تولد: تهران شماره …