شنبه , ۹ مهر ۱۴۰۱

متصدی کافی شاپ

  • هادی فاتح بجستانی
  • ۰۹۴۴۷۰۷۴۹۱
  • ۱۳۶۵
  • مشهد
  • ۰۹۱۵۸۱۷۸۹۰۱
  • ۴ ماه در بوم گردی در تخت سلیمان

  • لیسانس کشاورزی
    دارای مدرک متصدی کافی شاپ از سازمان فنی حرفه ای

حتما ببینید

کنترل کیفیت و مهندس صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی: هنگامه عاملی ارجمند کدملی: 0017818011 سال تولد: 1373 محل تولد: تهران …