یکشنبه , ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

کار هتل

  • مصطفی میرانژاد
  • ۵۸۶۰۰۷۴۳۱۱
  • ۲۰/۱/۱۳۷۵
  • شهرستان بشاگرد روستای حیدر اباد
  • ۰۹۱۷۰۷۶۳۹۶۲
  • یک سال به بالا

  • دیپلم

حتما ببینید

سوپروایزر

نام و نام خانوادگی: فاطمه پایدارنیا کدملی: ۰۹۴۲۶۰۰۷۱۱ سال تولد: ۱۳۶۲ محل تولد: مشهد شماره …