صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> هتلي از جنس نمک
هتلي از جنس نمک
هتلي از جنس نمک
     
      در نگاه اول به نظر مي رسد عکسها از يک ويلاي ساحلي باشد که کف آن از ماسه پوشيده شده و ديوارهايش از سنگ ساخته شده باشند. اما در اين هتل امريکاي جنوبي همه چيز از جنس نمک است حتي بخش عمده اي از مبلمان.
     
      هتل نمک در نزديکي شره کولچاني در کشور بوليوي هر ماهه ميزبان عده زيادي توريست کنجکاو است که دوست دارند به اين هتل در وسط درياچه خشک شده نمک بيايند. آنها در ازاي پرداخت شبي 100دلار مي توانند يک اتاق دو تخته را اجاره کنند که تختهايش از از نمک ساخته شده است. به گفته ميشل روچا راهنماي اين هتل برخي از توريستها براي اينکه مطمئن شوند برخي از وسايل از نمک است آنها را مي چشند!
     
     
www.akhtarnews.com  ::   ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1390-08-15 - دفعات مشاهده : 3232]
جامعه هتلداران
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى كيش: آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS