صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش
به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى مالكين و مديران هتلها و مراكز اقامتى كيش روز چهار شنبه مورخ 6/11/1389 در سالن كنفرانس هتل بزرگ ارم برگزار ميگردد.
      اين گردهمايى با حضور معاونت گردشگرى سازمان منطقه آزاد كيش و مسئولين شركت سرمايه گذارى ميراث فرهنگى و گردشگرى ايران (سمگا) به منظور بررسى نهايى و انجام آخرين هماهنگى هاى لازم جهت اجراى طرح تطبيق استانداردهاى كيفيت و درجه بندى هتلهاى كيش صورت ميپذيرد كه با شروع كار كميته هاى تطبيقى و ارزيابان متخصص اين صنعت درجه و گروه هتلهاى كيش براى اولين بار بصورت تخصصى و كارشناسى شده تا اواخر سال جارى اعلام و در دسترس عموم گردشگران داخلى و خارجى قرار خواهد گرفت.
      همچنين در اين گزارش آمده است كه از شروع سال 1390 بطور برنامه ريزى شده ارزيابان و كارشناسان جامعه هتلداران كيش با بازديد هاى ادوارى در جهت حفظ و ارتقاء سطح كيفى خدمات در هتلها به كارخود ادامه خواهند داد.
     
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1389-10-29 - دفعات مشاهده : 3953]
جامعه هتلداران
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش: بنام خدا اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS