صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد
      راميس مهماندوست دبير جامعه هتلداران کيش اجراى طرح فوق را اعلام و اضافه نمود که بر اساس توافقنامه صورت گرفته بين معاونت گردشگرى سازمان منطقه آزاد کيش و شرکت سرمايه گذارى ميراث فرهنگى وگردشگرى ايران (سمگا) و جامعه هتلداران کيش طرح تطبيق استانداردهاى کيفيت خدمات تاسيسا ت گردشگرى بزودى در جزيره زيباى کيش به اجرا گذاشته ميشود.
      کليه مقدمات اجرائى طرح توسط جامعه هتلداران کيش آماده گرديده است و لذا براى اولين بار طرح استاندارد سازى هتلها بر اساس ضوابط و مقررات تنظيمى از سوى سازمان ميراث فرهنگى - صنايع دستى گردشگرى ايران و سازمان منطقه آزاد کيش اجرائى گرديده و در پايان اجراى طرح به کليه هتلها ى کيش لوح تعيين درجه و گروه تقديم و بر اساس ضوابط اعلام شده در طى سال بازديد هاى نظارتى جهت حفظ کيفيت خدمات ارائه شده نيز صورت خواهد پذيرفت تا از اينطريق کوشش در جهت ارتقاء سطح کيفيت خدمات هتلدارى بتواند رضايت بيشتر مهمانان و مسافرين جزيره زيباى کيش را فراهم آورد.
     
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1389-10-14 - دفعات مشاهده : 3407]
جامعه هتلداران
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ...: با موافقت هيئت مديره جامعه هتلداران کيش آقاى مسيح ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS