صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> براى نخستين باركارگروه قراردادها در سازمان منطقه آزاد كيش
براى نخستين باركارگروه قراردادها در سازمان منطقه آزاد كيش
"براى نخستين بار تشكيل شد"
     
      كارگروه قراردادها در سازمان منطقه آزاد كيش
     
      براى نخستين بار كارگروه قراردادها در سازمان منطقه آزاد كيش تشكيل شد. به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، با تأكيد مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش مبنى بر تلاش جهت تسهيل در سرمايه گذارى با رعايت مقررات مناطق آزاد و تسريع در امر سرمايه گذارى، كارگروه قراردادها در اين سازمان آغاز بكار كرد. بنابراين گزارش، رعايت دقيق حقوق سرمايه گذاران بطور كامل و شفاف و نيز جلوگيرى از بروز هرگونه مشكل احتمالى در تنطيم قراردادها و انطباق كامل قراردادها با قوانين و مقررات از جمله اهداف تشكيل اين كارگروه است. لازم به ذكر است اولين جلسه كارگروه قراردادها به رياست مديركل حقوقى، امور قراردادها و املاك سازمان و با حضور اعضاء آن شامل معاونين عمرانى و زيربنايى، توسعه مديريت، مدير كل برنامه ، بودجه و فناورى، مدير سرمايه گذارى و بازاريابى و مديران عامل شركتهاى آب و برق، عمران و خدمات شهرى و آب كيش تشكيل شد كه در آن چگونگى تسريع تنظيم قراردادها مورد بازنگرى قرار گرفت. اين گزارش حاكيست سازمان منطقه آزاد كيش در راستاى جذب هرچه بيشتر سرمايه گذاران داخلى و خارجى و به منظور رونق اقتصادى اين منطقه از ابتداى سالجارى تاكنون در جهت بهبود فرصتهاى اقتصادى و ارائه بيش از پيش مشوق هاى سرمايه گذارى اقدامات و برنامه ريزيهاى خاصى را در دستور كار قرار داده است
     
www.kish.ir  ::   ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1390-03-08 - دفعات مشاهده : 2567]
جامعه هتلداران
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش: به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران كيش گردهمايى ... [ادامه]
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش: طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش اجرا ميگردد راميس ... [ادامه]
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش: بنام خدا اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS