صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
جغرافياى كيش: نام و موقعيت: نام اصلى اين جزيره كه ايرانى ... [ادامه]
تمام عناوين موارد منتخب
صفحات ديگر :  
 دروازه كيش -> اخبار -> آغاز درجه بندى مراكز اقامتى كيش
آغاز درجه بندى مراكز اقامتى كيش
آغاز درجه بندى مراكز اقامتى كيش
     
      در راستاى طرح تطبيق استانداردهاى كيفيت خدمات تاًسيسات گردشگرى ، كار درجه بندى مراكز اقامتى كيش آغاز شد.
      به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، طرح تطبيق استانداردهاى كيفيت خدمات تاًسيسات گردشگرى از نيمه دوم سال گذشته آغاز شد و در اين ارتباط اولين جلسه كميسيون درجه بندى مراكز اقامتى كيش ديروز دوشنبه 14 شهريور در معاونت گردشگرى سازمان تشكيل شد.
     
      بنابر اين گزارش ، در اين جلسه على فعله گرى معاون گردشگرى سازمان ، دكتر ناصر عندليب مدير فنى شركت گروه سرمايه گذارى ميراث فرهنگى و گردشگرى ايران به همراه كارشناس اين شركت ، آقاى راميس مهماندوست دبير جامعه هتلداران كيش و على ابراهيمى مدير بازرگانى سازمان حضور داشتند.
     
      اين گزارش حاكيست ، در اولين جلسه كميسيون درجه بندى هتل ها ، نتايج فرآيند ارزيابى استانداردها ى كيفيت خدمات مراكز اقامتى از جمله شايگان ، پارميس ، شايان ، سان رايز ، آراميس ، هليا ، جام جم و آريان مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
     
      خاطر نشان مى سازد امور مربوط مربوط به بخش فنى ، ساختمانى و تاٌسيساتى ، ايمنى و بهداشت ، خدمات و تجهيزات ، مديريت ، نيروى انسانى و آموزش مواردى بود كه توسط كارشناسان در مراكز اقامتى ياد شده مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته است.
     
      لازم به ذكر است به منظور اجراى طرح تطبيق استانداردهاى كيفيت خدمات به استناد ماده 11 آئين نامه اجرايى ايجاد ، اصلاح ، تكميل ، درجه بندى و نرخ گذارى تاًسيسات گردشگرى و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 28/04/1384 هيئت وزيران ، در خصوص ارزيابى در مراكز اقامتى كيش برنامه ريزى مى شود.
     
      گفتنى است در پايان اين جلسه مقرر شد تا پس از ابلاغ صورتجلسه كميسيون درجه بندى ، گواهينامه استاندارد كيفيت خدمات گردشگرى بر اساس درجه بندى صورت گرفته به مراكز اقامتى اعطاء شود.
     
ارسال نظرات  ::   نسخه قابل چاپ
 
[1390-06-15 - دفعات مشاهده : 3211]
جامعه هتلداران
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند: كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه ... [ادامه]
کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ...: با موافقت هيئت مديره جامعه هتلداران کيش آقاى مسيح ... [ادامه]
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش: بنام خدا اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
حافظ گردشگران كيش
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت حافظ گردشگران كيش منتهى به سال 1389 (وابسته به جامعه هتلداران كيش): بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت بعمل مى ... [ادامه]
آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش: به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و... [ادامه]
تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش: پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى .... [ادامه]

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS